top of page

OMEGA-KODIT OY TIETOSUOJA

 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinointiin, verkkosivujen käytettävyyden varmistamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun. 

 

Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteri pitää sisällään Omega-Kodit Oy:n asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, työnantaja, asema yrityksessä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinointiin liittyvät tiedot.

 

Verkkosivujen käytöstä kerätyt tiedot 

 

Lomakkeilla kerättyjen henkilötietojen lisäksi keräämme evästeiden (kts. viimeinen kohta) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin verkkosivujamme käytetään. Tällaisia tietoja ovat verkkosivujen käyttö- ja selaustiedot, verkkosivuille ohjannut sivusto ja sivusto, johon verkkosivuilta on siirrytty, IP-osoite, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, päätelaitteeseen liittyvät tekniset tiedot ja muut käyttäjän suostumuksella antamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Omega-Kodit Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneille tavaran toimittamista varten.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Omega-Kodit Oy:n keräämät lomaketiedot verkkosivuilla tallennetaan Wix.com:n tietojärjestelmään, joka toimii suojatuilla servereillä palomuurien takana. Wixin käyttämät serverit voivat sijaita EU:n ja ETA:n ulkopuolella, mutta Wix on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) eikä luovuta tietoja ulkopuolisille. Kerättyihin tietoihin on pääsy ainoastaan Omega-Kodit Oy:n valtuuttamalla henkilöstöllä, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Muita asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Omega-Kodit Oy:n asiakasrekisteri on tallennettu yrityksen 

verkkopalvelimelle. Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja säilytetään yrityksen omistamilla tietokoneilla, jotka ovat suunnittelijoiden henkilökohtaisessa käytössä ja suunnittelijoiden puhelimissa sekä Omega-Kodit Oy:n hallinnoimissa sähköposteissa. Verkkosivujen kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden yhteystietoja säilytetään lisäksi verkkosivujen, Wix.comin palvelimella.

 

Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Rekisteristä vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

 

Allekirjoittamalla tilausvahvistuksen tai lähettämällä lomakkeen verkkosivujen kautta, asiakas antaa oikeuden Omega-Kodit Oy:lle säilyttää asiakkaan tietoja 10 vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä. Pitkä säilytysaika perustuu tuotteiden takuuaikoihin.

 

Evästeet

 

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta eivätkä ne voi sisältää mitään haittaohjelmia tai viruksia. Evästeet sisältävät anonyymin, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme arvioida verkkosivujen tavoitettavuutta ja tunnistaa verkkosivuille palaavat käyttäjät. Evästeet ovat selainkohtaisia, eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. 

 

Henkilötiedot voidaan yhdistää evästeisiin, jos henkilö antaa henkilötietonsa esimerkiksi täyttämällä verkkosivuilla olevan lomakkeen. Henkilötiedot voidaan yhdistää evästeisiin myös silloin, jos käyttäjä saapuu verkkosivuillemme lähettämämme markkinointiviestissä olevan linkin kautta.

 

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen evästeitä. Tällaisia ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden, Googlen ohjelmistot ja liitännäiset. Kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

 

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin ja viestinnän seuraaminen ja kehittäminen.  Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta:  https://www.aboutcookies.org/. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja. Lisätietoja evästeistä löytyy Viestintäviraston sivuilta. 

bottom of page